Nytorps Gärde | Sveafastigheter
Vill du hyra lägenhet? Gå hit
Hyresgäst hos oss? Gå hit

Nytorps Gärde / Stockholm

Boende som främjar rörelse och ett hälsosamt liv

Sveafastigheter har i samarbete med Belatchew Arkitekter utvecklat bostadskvarter där visionen är en samlande och öppen plats som uppmuntrar till möten mellan generationer och som främjar rörelse och ett hälsosamt liv. 
Upplåtelseform

Hyreslägenheter & bostadsrätter

Projektstatus

Detaljplaneskede

Antal lägenheter

320 st

Byggstart

2026

Inflytt

2028

Arkitekt

Belatchew Arkitekter

Totalentreprenör

Ej fastställt

Projektchef

Åsa Hansson

Kontaktuppgifter

asa.hansson@sveafastigheter.se

I entrévåningarna skapas bland annat café, cykelverkstad, livsmedelsbutik och co-working ytor. Hyreslägenheterna kommer bland annat att inrymma ett kollektivboende som bidrar till liv och rörelse samt ökad trygghet i området. Det betyder att de boende har egna lägenheter, men att bottenplan rymmer flexibla arbets- och umgängesytor. Gemensamt kök och sociala ytor ger utrymme för co-working dagtid, studier och läxläsning kvällstid och socialt umgänge på kvällar och helger.

Sveafastigheters målsättning är att samtidigt bygga energipositivt och CO2-neutralt på Nytorps gärde. Vi kan då minska våra hyresgästers elkostnader, samtidigt som vi bidrar till ett bättre och mer hållbart samhälle.