Östberga | Sveafastigheter
Vill du hyra lägenhet? Gå hit
Hyresgäst hos oss? Gå hit

Östberga / Stockholm

160 nya hyresrätter med social hållbarhetsfokus

I Östberga Stockholm ska Sveafastigheter Bostad bygga cirka 160 hyresrätter.
Upplåtelseform

Hyresrätter

Projektstatus

Detaljplanefas

Antal lägenheter

160 st

Byggstart

2023

Inflytt

2024

Arkitekt

Urban Design

Projektchef

Åsa Hansson

Kontaktuppgifter

asa.hansson@sveafastigheter.se

Även i detta projekt är social hållbarhet ett viktigt fokus. Stort fokus sätts på trygghets- och integrationsskapande. I området vill vi sätta trygghetsskapande åtgärder som en central roll i projektet.

Östberga