Östra Sala Backa Etapp 3 | Sveafastigheter

Östra Sala Backa Etapp 3 / Uppsala

Smart med bostäder till rimliga priser

Sveafastigheter är utsedda till Ankarbyggherre för Östra Sala Backe etapp 3. Vår roll är att bevaka genomförandefrågor och bidra med praktisk erfarenhet under detaljplaneprocessen och samarbeta med Uppsala kommun för att säkerställa att en bra detaljplan antas.
Upplåtelseform

Ej fastställt

Projektstatus

Detaljplaneskede

Antal lägenheter

7000 m² BTA

Byggstart

Ej fastställt

Inflytt

Ej fastställt

Arkitekt

Krish + Dereka Arkitekter

Totalentreprenad

Ej fastställt

Projektchef

Patrik Schön

Kontaktuppgifter

patrik.schon@sveafastigheter.se

– När Uppsala växer ska vi bygga smart med bostäder till rimliga priser. Det kräver att vi samarbetar med företag som arbetar innovativt med både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och för att sänka bostadshyrorna, säger Erik Pelling (S), ordförande i Mark- och exploateringsutskottet och kommunstyrelsens ordförande.

Sveafastigheter kommer utöver detta att bygga lägenheter (7000 m2 BTA) med målsättning om att dessa ska vara hållbara både ur ekonomiska, miljömässiga och sociala aspeketer.