Sarvträsk | Sveafastigheter
Vill du hyra lägenhet? Gå hit
Hyresgäst hos oss? Gå hit

Sarvträsk / Nacka

Hyresrätter och lokaler intill Orminge Centrum

Sveafastigheter har fått en markanvisning längs Mensättravägen vid Orminge Centrum i Nacka.
Upplåtelseform

Hyresrätter

Projektstatus

Detaljplaneskede, samråd

Antal lägenheter

118 st

Byggstart

2022

Inflytt

2023

Arkitekt

Urban Design

Projektchef

Suzan Amin

Kontaktuppgifter

suzan.amin@sveafastigheter.se

Vi kommer att uppföra ett bostadshus med 118 hyresrätter samt lokaler intill Orminge centrum och Sarvträsk. Det är planerat att ha trygghetsbostäder, vanliga hyresrätter samt ett café i bottenvåning. Gården delar vi med Rikshem som kommer att uppföra ett vårdboende om ca 50-70 vårdbostäder. I dagsläget har Sveafastigheter, kommunen och Rikshem skickat en ansökan till Länsstyrelsen för att se området är en vattenverksamhet.