Ulleråker | Sveafastigheter
Vill du hyra lägenhet? Gå hit
Hyresgäst hos oss? Gå hit

Ulleråker / Uppsala

159 nya lägenheter i klimatsmarta Ulleråker

Vi försöker skapa ett kvarter där man på riktigt kan leva på ett hållbart sätt.
Upplåtelseform

Hyresrätter

Projektstatus

Detalplaneskede, granskning

Antal lägenheter

159 st

Lägenhetsstorlek

1-5 RoK

Byggstart

2024

Inflytt

2026

Arkitekt

Belatchew Arkitekter

Projektchef

Patrik Schön

Kontaktuppgifter

patrik.schon@sveafastigheter.se

Sveafastigheter har fått en markanvisning i Uppsala kommuns nya klimatsmarta stadsdel Ulleråker. Detaljplanearbetet pågår och detaljplanen planeras att antas under våren 2018.

Sveafastigheter delar kvarter med Uppsala Parkering. På halva kvarteret kommer Uppsala Parkering att bygga ett sex våningar högt parkeringsgarage. Tillsammans med parkeringshuset kommer bostäderna att bilda ett tätt kvarter som omsluter en grön och lummig gård där stor vikt läggs på dagvattenhanteringen.

Vi försöker skapa ett kvarter där man på riktigt kan leva på ett hållbart sätt. Hållbarhetskonceptet för Ulleråker fokuserar på fyra områden: energieffektivitet, byggnadsmaterial, dagvattenhantering och ett bra mikroklimat som gynnar ekologiskt mångfald.

Genom innovativa lösningar tas dagvattnet omhand lokalt samtidigt som frodig och inbjudande grönska skapas på gårdarna. Energiförbrukningen ska motsvara Passivhusnivå och så långt det är möjligt tas energi från en lokal solel- och solvärmeanläggning.

I bottenvåningen planeras för en större dagligvaruhandel samt några mindre lokaler. Under handelsvåningen byggs ett parkeringsgarage för de boende i kvarteret.

Ulleråker