Wättinge | Sveafastigheter

Wättinge / Tyresö

Bo i Tyresös nya bostadsområde Wättinge

Belatchew Arkitekter har på uppdrag av Sveafastigheter tagit fram det vinnande förslaget för markanvisningstävlingen för den första etappen av Wättingeområdet, Tyresö kommuns nästa stora utvecklingsområde.
Ort

Tyresö kommun

Antal lägenheter

230 st

Byggstart

2022

Inflytt

2023

Arkitekt

Belatchew Arkitekter

Projektchef

Åsa Hansson

Kontaktuppgifter

asa.hansson@sveafastigheter.se

Det vinnande förslaget, som planeras i anslutning till Tyresö centrum intill Farmarstigen, öster om Granängsringen, innehåller totalt sju byggnader med varierande karaktär och framförallt bostadsrätter.

Tyresö kommun lyfter även fram vikten av att Sveafastigheter förslag främjar den sociala hållbarheten i området, inte minst genom etableringen av ett nytt torg invid de sju fastigheterna.

“Materialvalen är ljusa och naturnära och ska samspela med naturen i omgivningen.”

Materialvalen är ljusa och naturnära och ska samspela med naturen i omgivningen. Hörnen i kvarteret har också fått en karaktäristisk volym med något lutande fasader i plåt. Däremellan är fasaderna putsade. Huset med soltrappan uppe på taket blir klätt i trä. Området ska också innehålla en cykelverkstad i anslutning till ett cykelrum. Detta ska möjliggöra för aktiviteter och bli en naturlig mötesplats.