Skolor | Sveafastigheter

Skolor

Sveafastigheter utvecklar, förvaltar och äger utbildningsfastigheter för privata och kommunala huvudmän i Sverige. Vi är en långsiktig partner till våra hyresgäster och vårt mål är att stärka och utveckla våra kunders pedagogiska verksamhet genom att tillsammans utforma lärmiljöer i världsklass.

”Vi stärker lärandet genom att utveckla, äga och förvalta lärmiljöer i världsklass.”

Erbjudande

 

Vi utvecklar och äger verksamhetsdrivna funktionella lärmiljöer för våra hyresgäster.

Baserat på forskning och eget kunnande om skola, skolutveckling och digitalisering utvecklar vi i nära samarbete med våra hyresgäster verksamhetsdrivna lärmiljöer. Det innebär att vi bygger utbildningslokaler som stöttar den pedagogiska verksamheten och som hjälper våra kunder att nå längre med sin pedagogiska verksamhet.

Våra kunder är kommunala och privata skolhuvudmän, som hela vägen – från uppkommet behov via framgångsrikt inflyttad skola till långsiktig förvaltning – har Sveafastigheter Bilda som en pålitlig och långsiktig partner. Med spetskompetens hjälper vi våra hyresgäster att formulera verksamhetens pedagogiska lokalbehov, designa verksamhetsdrivna fastighetslösningar och förbereda sig kompetensmässigt för de nya lokalerna.

Vision och mission

Vår vision – en värld full av samhällsbyggare 

Vår vision är en värld full av unga samhällsbyggare som kan mycket, har god självkännedom och är vana att handla och skapa meningsfulla resultat.

Skolan kan utveckla samhällsbyggare genom att elever får möjlighet att lära sig om världen och sig själva parallellt. Detta förverkligas genom att skolan utvecklas till att i allt större utsträckning innefatta emotionella upplevelser, med elever som är aktiva i sitt lärande och som arbetar kooperativt med sina klasskamrater. 

I dessa föränderliga tider behöver såväl skolsystemet som alla som arbetar där fortlöpande utvecklas. Vi har identifierat att utveckling av nya verksamhetsorienterade och funktionella utbildningslokaler är ett kraftfullt sätt att bidra till denna transformation.

Rum för aktivt lärande

Ett bidrag till vår vision är idén om rum för aktivt lärande. Genom att i nära samarbete med kommunala och privata skolhuvudmän utveckla verksamhetsdrivna lärmiljöer som ger plats för ett aktivt lärande skapar vi positiv förändring i skolsverige.

Kärnan i våra lokaler är att de ska bidra till ett mer levande, variationsrikt och upplevelseinriktat lärande som leder till vår vision om välmående och vishet.

Aktivt lärande innefattar en stor mängd olika aktiviteter. Några exempel är att delta i genomgångar, att lära sig genom upplevelser – som att exempelvis driva café – och att mötas och samarbeta i mindre grupper.  Rum för aktivt lärande ger plats för alla dessa olika aktiviteter:

  • Samlingsplatser för lärares genomgångar och elevers presentationer.
  • Elevdrivet café som exempel på udda typ av lärandeupplevelse.
  • Hytter för att mötas och samarbeta i mindre grupper.
  • Trygga, avskiljda arbetsplatser för fokuserat individuellt lärande

Foton från Skapaskolan i Huddinge. Foto: Mattias Hamrén.