Skolor | Sveafastigheter

Skolor

Sveafastigheter Bilda utvecklar, förvaltar och äger utbildningsfastigheter för privata och kommunala huvudmän i Sverige. Vi är en långsiktig partner till våra hyresgäster och vårt mål är att stärka och utveckla våra kunders pedagogiska verksamhet genom att tillsammans utforma lärmiljöer i världsklass.

Vårt perspektiv på lärmiljöer bygger på idéer och erfarenheter om miljöer för aktivt lärande från Skapaskolan i Huddinge som startats av Christer Holger, VD för Sveafastigheter Bilda. Sveastigheter Bilda är en pålitlig partner med stor genomförandekraft och har genom Sveafastigheter gedigen erfarenhet av fastighetsutveckling.

”Vi stärker lärandet genom att utveckla, äga och förvalta lärmiljöer i världsklass.”

Bild: Skapaskolan i Huddinge som startats av Sveafastigheter Bildas VD Christer Holger. Foto: Mattias Hamrén.

Erbjudande

Bild: Klassrum på Skapaskolan i Huddinge som startats av Sveafastigheter Bildas VD Christer Holger. Foto: Mattias Hamrén.

Vi utvecklar och äger verksamhetsdrivna funktionella lärmiljöer för våra hyresgäster.

Baserat på forskning och eget kunnande om skola, skolutveckling och digitalisering utvecklar vi i nära samarbete med våra hyresgäster verksamhetsdrivna lärmiljöer. Det innebär att vi bygger utbildningslokaler som stöttar den pedagogiska verksamheten och som hjälper våra kunder att nå längre med sin pedagogiska verksamhet.

”Våra lösningar ger skolhuvudmän mer effekt för de resurser man satsar på lokalerna. På så vis är vi både ett nischat fastighetsbolag för utbildningsfastigheter och en långsiktig skolutvecklingspartner.”

Våra kunder är kommunala och privata skolhuvudmän, som hela vägen – från uppkommet behov via framgångsrikt inflyttad skola till långsiktig förvaltning – har Sveafastigheter Bilda som en pålitlig och långsiktig partner. Med spetskompetens hjälper vi våra hyresgäster att formulera verksamhetens pedagogiska lokalbehov, designa verksamhetsdrivna fastighetslösningar och förbereda sig kompetensmässigt för de nya lokalerna.

Vision och mission

Bild: Klassrum på Skapaskolan i Huddinge som startats av Sveafastigheter Bildas VD Christer Holger. Foto: Mattias Hamrén.

Vår vision – en värld full av samhällsbyggare 

Vår vision är en värld full av unga samhällsbyggare som kan mycket, har god självkännedom och är vana att handla och skapa meningsfulla resultat.

Skolan kan utveckla samhällsbyggare genom att elever får möjlighet att lära sig om världen och sig själva parallellt. Detta förverkligas genom att skolan utvecklas till att i allt större utsträckning innefatta emotionella upplevelser, med elever som är aktiva i sitt lärande och som arbetar kooperativt med sina klasskamrater. 

I dessa föränderliga tider behöver såväl skolsystemet som alla som arbetar där fortlöpande utvecklas. Vi har identifierat att utveckling av nya verksamhetsorienterade och funktionella utbildningslokaler är ett kraftfullt sätt att bidra till denna transformation.

Rum för aktivt lärande

Ett bidrag till vår vision är idén om rum för aktivt lärande. Genom att i nära samarbete med kommunala och privata skolhuvudmän utveckla verksamhetsdrivna lärmiljöer som ger plats för ett aktivt lärande skapar vi positiv förändring i skolsverige.

Kärnan i våra lokaler är att de ska bidra till ett mer levande, variationsrikt och upplevelseinriktat lärande som leder till vår vision om välmående och vishet.

Aktivt lärande innefattar en stor mängd olika aktiviteter. Några exempel är att delta i genomgångar, att lära sig genom upplevelser – som att exempelvis driva café – och att mötas och samarbeta i mindre grupper.  Rum för aktivt lärande ger plats för alla dessa olika aktiviteter:

  • Samlingsplatser för lärares genomgångar och elevers presentationer.
  • Elevdrivet café som exempel på udda typ av lärandeupplevelse.
  • Hytter för att mötas och samarbeta i mindre grupper.
  • Trygga, avskiljda arbetsplatser för fokuserat individuellt lärande

Bakgrund

Skapaskolan i Huddinge startades 2013 av Christer Holger, ny VD för Sveafastigheter Bilda, med grundtanken att använda internet och digitala möjligheter för att skapa en meningsfull skola där aktiva elever lärande var utgångpunkten. Skolan har växt från drygt 50 elever vid starten 2013 till 450 elever idag.

Under fem års tid i tillfälliga lokaler har Skapaskolan provat otaliga prototyper för att hitta fram till en ny typ av klassrum som främjar ett aktivt lärande för eleverna och som även stärker pedagogernas utveckling. Skapaskolan har nyttjat en egen arbetsmetod där man hela tiden har ställt sig frågan vilken utformning av lokaler som kan stötta den pedagogiska verksamhetens utveckling. Skapaskolan var den enda skolbyggnad som nominerades till Årets Byggnad 2019.

Från gjorda erfarenheter vet vi nu att det faktiskt går att välja nya kreativa lösningar kring lokalernas utformning och att det kan leda till skolutveckling och ökad måluppfyllelse utan att ta ökade resurser i anspråk.

Sveafastigheter Bilda startas för att dra nytta av dessa erfarenheter kring både lärmiljö och verksamhetsorienterat arbetssätt.

Galleri

Bilder från Skapaskolan i Huddinge som startats av Sveafastigheter Bildas VD Christer Holger. Foto: Mattias Hamrén.

För mer information kontakta:

Christer Holger

christer.holger@sveafastigheter.se