Framtidskvarteret
Framtidens äldreboende – ett urbant medborgarskap

Glöm bilden av äldreboenden som en slags småskalig institution på landet. Glöm äldreboenden inrymda i en vrå av sjukvårdens lokaler. Glöm trista möbler, galonklädda fåtöljer och stora alarmknappar.

Den byggda miljön kan få oss att må bra. Framtidens äldreboende handlar inte om dagens äldre, utan om framtidens äldre. Om oss, vi som är födda på 40-50-60-talen. Vi går på rockkonserter, kvällskurser och har tusen järn i elden. Vår drivkraft är gemenskap, kultur, innovation och bättre arkitektur.

Vårt koncept är ett inkluderande bostadskvarter som skapar ett liv rikt på intryck och innehåll med ett kvalitativt äldreboende mitt i samhället.Våra äldreboenden är inkluderande, stimulerande och hälsosamma.

Vårt koncept kring socialhållbarhet för äldre bygger på att inkludera de äldre i vårt samhälle. Genom ett mer aktivt deltagande skapar kvarteret trygghet och livskvalité. Sveafastigheter har unik kompetens inom socialhållbarhet för äldreboenden som genomsyrar företagets projektutveckling. Hållbarhet utifrån flera sociala perspektiv som kultur, innovation och bättre arkitektur. Vi utvecklar attraktiva hem och socialt hållbara bostadsmiljöer för äldre.

Utöver bostäder kan vi även utveckla verksamheter, LSS och förskola, rekreationsfunktioner som en gemensam vacker park skapad förmänniskans alla sinnen. Olika bostadstyper och verksamheter ska bidra till den sociala mångfalden och möjligheten att bo kvar i området. En blandning av bostäder och verksamheter bidrar till en trygg och levande stad.

Våra höga ambitioner manifesteras i samarbeten med några av Sveriges främsta arkitektkontor. Våra äldreboenden levererar arkitektur av hög kvalitet som är både vacker och funktionell. God arkitektur skapar en trygg livsmiljö av hög kvalitet som är hållbar. Forskning visar att arkitektur har en bidragande faktor till bättre individens hälsa och välmående.

Inom äldreboende kan arkitektur stärka och uppmuntra sinnen och underlätta orientering för att hitta hem. Möjligheten att få bo på våra äldreboenden som äldre är en trygghet och att dela funktioner som olika innegårdar gör att äldreboendet får tillgång till en välskött gård där personer i olika faser i livet möts vilket i sin tur bidrar till en social hållbarhet. Våra äldreboenden introducerar en naturlig utemiljö som stärker och uppmuntrar äldres sinnen. Genom olika sinnesförnimmelser väcks minnen till liv. Forskning visar att naturen har en stor betydelse för människors hälsa och livskvalitet.

När man inte är lika rörlig som tidigare blir miljön i närområdet särskilt viktigt. Trädgård och utevistelse stimulerar kroppen och ökar motståndskraften mot sjukdomar. Naturen verkar avstressande och sömnkvaliteten förbättras. Gångträning ger bättre effekt på olika underlag och kan med fördel tränas utomhus.

Kollektivhus

Ett kollektivboende idag appellerar till många olika målgrupper. För äldre personer skapar det trygghet och gemenskap och avlastning i de dagliga sysslorna. För den yngre generationen är det ett sätt att skapa nya bekantskaper och en mer hållbar livsstil där flera delar på resurserna.

LSS

Vi vill skapa LSS bostäder som genomsyras av kvalité, trygghet och välmående. Det är stadsdelens behov som styr om det ska vara servicebostäder eller gruppbostad.

Plusenergihus

En plusenergihus innebär att husen kommer att generera mer energi än den förbrukar.

Äldreboende

Lägenheter har en hög kvalitet som är både vacker, funktionell och hållbar. Bra arkitektur skapar en trygg livsmiljö av hög kvalitet och är hållbar.

Seniorboende

Ett bekvämt boende för seniorer som erbjuder gemenskap, aktiviteter, service och omvård.

Bostadsrätter

Ett brett utbud av boendeformer och förtur till andra bostäder i kvarteret tillåter en naturlig anpassning av boende för att möta dagens och morgondagens förändrade behov inom kvarteret.

Gemensam gård och grönska

En naturlig och vacker utemiljö stärker och stimulerar de äldres sinnen. En gemensam gård skapar glädje, trygghet och social hållbarhet.

Hyresrätter med förskola

Som förvaltare av hyresrätter är det enkelt för oss att skapa ytor för förskoleverksamhet på bottenvåningen. För äldre personer skapar det liv och rörelse och gemenskap över generationsgränser.

Kollektiv

Vårt koncept bygger på att inkludera de äldre i vårt samhälle. Genom ett mer aktivt deltagande skapar kvarteret trygghet och livskvalité.
Ett brett utbud av typer av bostäder och en mångfald av funktioner som stödjer varandra skapar möjligheten till interaktion. För äldre personer skapar det trygghet och gemenskap och avlastning i de dagliga sysslorna. De äldre hjälper till på förskolan och ungdomar jobbar inom äldreboende. Vi tror att en större mångfald gynnar alla.

För livet

Ett brett utbud av boendeformer och förtur till andra bostäder i kvarteret tillåter en naturlig anpassning av boende för att möta dagens och morgondagens förändrade behov inom kvarteret. Möjligheten att få bo kvar som äldre är en trygghet och att dela funktioner som innegården gör att äldreboendet får tillgång till en välskött gård där personer i olika faser i livet möts vilket i sin tur bidrar till en social hållbarhet.

Brett utbud

Genom att inom ett och samma kvarter blanda äldreboende med kollektivboende, hyresrätter, studentbostäder, trygghetsboende och bostadsrätter skapar det ett koncept med goda förutsättningar för olika målgrupper att mötas. Vilket skapar trygghet och välmående som är berikande för varje individ och stadsdel.

Nära naturen

Våra äldreboenden introducerar en naturlig utemiljö som stärker och uppmuntrar äldres sinnen. Genom olika sinnesförnimmelser väcks minnen till liv. Forskning visar att naturen har en stor betydelse för människors hälsa och livskvalitet. När man inte är lika rörlig som tidigare blir miljön i närområdet särskilt viktigt. Trädgård och utevistelse stimulerar kroppen och ökar motståndskraften mot sjukdomar. Naturen verkar avstressande och sömnkvaliteten förbättras. Gångträning ger bättre effekt på olika underlag och kan med fördel tränas utomhus.

God arkitektur

Framtidskvarteret levererar arkitektur av hög kvalitet som är både vacker och funktionell. God arkitektur skapar en trygg livsmiljö
av hög kvalitet som är hållbar. Forskning visar att arkitektur har en bidragande faktor till bättre individens hälsa och välmående. Inom äldreboende kan arkitektur stärka och uppmuntra sinnen och underlätta orientering för att hitta hem.

Hållbarhet

Kvarteret skapar ett nytt äldreboende i kombination med andra boendeformer och flexibla arbets- och umgängesytor på bottenplan. Att känna gemenskap och möta andra människor stärker samhället och är socialt hållbart.
Behoven att minska CO2-utsläppen är akuta. Framtidskvarteret är ett plusenergihus certifierats enligt Miljöbyggnad Guld. Det sänker de boendes elkostnader och bidrar till en bättre värld.