Lokal samverkan
Projekt med lokal samverkan

Under 2018 har Sveafastigheter Bostad i hård konkurrens vun­nit två betydelsefulla markanvisningar i Stockholm tack vare företagets starka fokus på social hållbarhet och goda erfaren­heter av lokal samverkan.

I båda projekten finns sociala frågor som behöver adresseras. Mälaräng, som är en del av Stock­holm stads utvecklingsprogram Fokus Skärholmen, handlar om att bygga ihop Mälarhöjden och Bredäng, två områden med stora socioekonomiska skillnader.

”Social hållbarhet handlar om människors livsvillkor: om trygghet, delaktighet och medbestämmande, och om människ­ors möjligheter att utvecklas” – Sveafastigheter Bostads marknads­- och hållbarhetschef Harry McNeil.

I Hagsätra bjöd Stockholms stad in 45 intressenter att visa vad de ville göra med området. Fem valdes ut för ett andra steg, där de presenterade ett mer omfattande material inklusive arki­tektonisk utformning. Utifrån detta valdes Sveafastigheter Bostad ut för en direktanvisning.

”Bolagets förslag är enligt stadens bedömning det mest ambitiösa både gällande den arkitektoniska nivån och idéerna för arbetet med att främja ökad social hållbarhet inom Hagsätra. Genomförande av förslaget skulle innebära ett mervärde för hela stadsdelen”, kommenterade Stockholm stad beslutet.

I Mälaräng ska levande och öppna entrévåningar bidra med mötesplatser och ökad trygghet för de boende. Bokningsbara akti­vitetslokaler skapar gemenskap och långsiktig social hållbarhet.

Innovativa boendeformer som kompislägenheter och kollektiv­ boende sänker boendekostnaderna, vilket gör det möjligt för personer med svag ekonomi att hitta boende.

Som en del i arbetet att skapa en stadsdel där människor av olika åldrar, kön och bakgrund kan känna tillhörighet utformas en delaktighetsprocess i samarbete med White Arkitekter och arkitekten Rebecca Rubin. Tillsammans med kollegan Angelica Åkerman står hon bakom det internationellt uppmärksammade projektet Flickrum i det offentliga, som lyfter frågan om flickors rätt att känna sig trygga och inkluderade i det gemensamma stadsrummet.

I samarbete med Fryshuset Skärholmen kommer ungdomar i området att erbjudas praktikplatser och sommarjobb både under byggfasen och när bostäderna förvaltas.

”Från mitt perspektiv är det viktigt att vi också förvaltar de hyresrätter vi bygger. När vi säger att vi ska ta hand om våra hyresgäster så gör vi det.”
– Harry McNeil

”Från mitt perspektiv är det viktigt att vi också förvaltar de hyresrätter vi bygger. När vi säger att vi ska ta hand om våra hyresgäster så gör vi det. För kommunerna blir det också allt vik­tigare med lokalt närvarande förvaltning”,säger HarryMcNeil.

Läs mer om Sveafastigheter projekt Hagsätra Hubb och Mälaräng i stockholm.