Samhällsfastigheter
Hållbarhet och god arkitektur i fokus för äldreboende Flen

Med hållbarhet och god arkitektur i fokus vinner Sveafastigheter tillsammans med White Arkitekter markanvisning för särskilt boende för äldre, gruppbostad och lägenheter intill natursköna Gårdsjö strand i centrala Flen.

Äldreboende Flen
Äldreboende Flen