Hållbarhetspriset 2018
Årets hållbarhetspris till Sveafastigheter

Årets Hållbarhetspris tilldelas Sveafastigheter Bostad av Västerås stad. Sveafastigheter Bostad färdigställde 2018 kvarteret Neptun, ett av Sveriges största plusenergihus och Miljöbyggnad Guld.

Vi är extra stolta över priset en dag som denna när hundratusentals skolungdomar över hela världen strejkar för klimatet. Plusenergihusen i Västerås är exempel på mer klimatsmart byggande som konkret visar att det går att skapa en mer hållbar stadsutveckling, säger Harry McNeil, marknads- och hållbarhetschef på Sveafastigheter Bostad.

Vi är extra stolta över priset en dag som denna när hundratusentals skolungdomar över hela världen strejkar för klimatet.
– Harry McNeil, Marknads- och hållbarhetschef

Fastigheten utvecklas som ett plusenergihus genom en kombination av 1 250 kvadratmeter solceller och bergvärme som i genomsnitt över året genererar mer energi än det förbrukar.

Fastigheten kommer att certifieras enligt miljöbyggnad och ska uppnå nivån Guld, vilket är den högsta miljöbyggnadsnivån. Det ställer höga miljökrav på alltifrån energianvändning, byggteknik och materialval till boendekvalitéer. Hyresgästerna i Neptun får dessutom verktyg för att kunna påverka sitt eget ”klimatavtryck”, till exempel mätning av varmvatten, tillgång till elbil, bilpool och cykelpool samt insamling av organiskt avfall.

Juryns motivering till Årets Hållbarhetspris lyder:

Vinnaren av Årets hållbarhetspris har som ny aktör i Västerås snabbt flyttat fram positionerna i sin bransch. Med ett genomtänkt hållbarhetsarbete är de samhällsbyggare med höga ambitioner för framtida generationer. Målmedvetet skapar årets pristagare boendemiljöer där människa och miljö står i centrum.
Årets hållbarhetspris delades ut av Västerås stad vid näringslivsgalan Guldstänk som en del i arbetet för att skapa en hållbar stad. Med priset vill Västerås stad uppmuntra lokala företag att arbeta hållbart, visa att olika företag kan bidra på olika sätt och att alla kan göra något för att bidra till ett hållbart samhälle.
https://guldstank.se/aretshallbarhetspris/

Priset kommer firas med tårtkalas för Sveafastigheter Bostads hyresgäster i Västerås.