Social hållbarhet
Social hållbarhet och inkluderande bostadskvarter

För oss handlar social hållbarhet om att skapa goda livsvillkor utifrån människors behov och platsens förutsättningar.

Sveafastigheter tror på att skapa inkluderande bostadskvarter som möjliggör socialt hållbara samhällen där en mångfald av människor kan mötas och leva ihop. Vi tror att en blandning av upplåtelse-, boendeformer och lägenhetsstorlekar främjar dessa ideal. I många av våra projekt erbjuder vi hyreskontrakt till människor som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden i samarbete med kommunernas socialtjänst.

Under 2018 byggstartades trygghetsboendet Hydran, ett plusenergihus där även social hållbarhet står i fokus genom en arkitektur som främjar möten och gemenskap för de boende.

Idéen bakom Hagsätra Hub präglas av att skapa ett unikt boende inte bara för hyresgästerna utan bidrar till hela Hagsätra genom välkomnande lekytor för barn, trygga utrymmen för läxläsning och flexibla gemenskapsytor som även ska rymma en minibiograf.

”Gemensamt för alla projekt är önskan att kombinera prisrimliga lägenheter, kvalitativ arkitektur och hållbara lösningar.”

I Södra Hallsta, Rönninge, planeras ett kvarter med över 200 bostäder som skapar möten mellan människor och olika upplåtelseformer genom hyresrätter, bostadsrätter, LSS-boende och stadsradhus.

I flera av de nya bostadsprojekten, till exempel Rudbeckia i Uppsala, planeras kollektivhus, där alla har egna hyreslägenheter men samtidigt tillgång till gemensamhetskök och sociala ytor i bottenplan, vilket främjar gemenskap och skapar levande bottenvåningar.

Gemensamt för alla projekt är önskan att kombinera prisrimliga lägenheter, kvalitativ arkitektur och hållbara lösningar.

Lyssna på när Harry McNeil gästar podden Framtidsvisioner och pratar om vikten av social hållbarhet när vi bygger nya bostadsområden, hur processen går till och vad man behöver tänka på. Podden Framtidsvisioner på soundcloud