Prisvärda bostäder
Smarta design- och materialval ger billigare hyror

Genom kreativa och erfarna arkitekter med kunskap om att ta fram funktionella och yteffektiva planlösningar bygger vi för långsiktigt låga driftskostnader.

Vissa av våra bostäder är planerade för specifika grupper, såsom barnfamiljer, ungdomar eller äldreboenden. Vi arbetar i nära samarbete med kreativa och erfarna arkitekter som har kunskap om utveckling av funktionella och yteffektiva planlösningar. Med smart design så kan vi bygga trevliga och yteffektiva lägenheter, som dessutom är planerade för produktionsvänliga byggmetoder. Då kan vi hålla byggkostnaderna nere utan att göra avkall på kvaliteten.

”Med smart design kan vi bygga trevliga och yteffektiva lägenheter”

Vi bygger hus med låg energianvändning. På så sätt bidrar vi till miljön, samtidigt som vi kan sänka driftkostnaderna jämfört med traditionella jämförelsetal. Stor omsorg avseende val av material och byggtekniska lösningar bidrar också till långsiktiga låga driftkostnader.

Allt detta innebär att vi kan hålla hyrorna på en lägre nivå än många av våra konkurrenter. Hyrorna är självklart förhandlade med hyresgästföreningen. Som hyresgäst så har du möjlighet att påverka din egen energiförbrukning. På så sätt kan du också själv påverka dina kostnader och din miljöpåverkan. Som i vårt just färdigställda projekt Älvdansen i Enköping. Eller vårt pågående projekt Apelvägen i Nacka