Hållbarhetsrapport 2020

Sveafastigheter hållbarhetsrapport 2020

2020 sammanställdes Sveafastigheter Bostads första Hållbarhetsrapport. I rapporten redogörs transparent avtrycket från verksamhetens alla led.

Hållbarhetsrapporten visar behovet av att mäta, följa upp och vidta åtgärder för att kraftfullt minska koldioxidutsläppet från bygg- och fastighetsbranschen. Rapporten visar också Sveafastigheter Bostads långsiktiga arbete med att utveckla och förvalta hem som människor trivs och mår bra i.

Ladda ner och läs hela vår rapport