Sveafastigheters styrelser | Sveafastigheter

Sveafastigheters styrelser

Viktor Mandel

VD Sveafastigheter

Lars Gärde

Vice VD och affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad

Svante Jernberg

Grundare Sveafastigheter Bostad

Rahel Belatchew

VD Sveafastigheter Utveckling

Fredrik Cronqvist

Sveafastigheter södra Sverige

Katarina Wallin

Styrelseledamot Sveafastigheter Utveckling

Anders Nylander

Styrelseledamot

Erik Widmark

Styrelseledamot

Jonathan Willén

Styrelseledamot

Willem De Geer

Styrelseordförande