Sjöstadshöjden | Sveafastigheter
Vill du hyra lägenhet? Gå hit
Hyresgäst hos oss? Gå hit

Sjöstadshöjden / Stockholm

Ett klimatmässigt hållbart kvarter

Kvarteren ska utvecklas klimatmässigt hållbart med solceller och plusenergiteknik.
Upplåtelseform

Hyreslägenheter & bostadsrätter

Projektstatus

Detaljplaneskede

Antal lägenheter

65 hyresrätter + 150 bostadsrätter

Byggstart

2024

Inflytt

2026

Arkitekt

White Arkitekter

Totalentreprenör

Ej fastställt

Projektchef

Görel Hällqvist

Kontaktuppgifter

gorel.hallqvist@sveafastigheter.se

Bostäderna som ska utvecklas bygger på flera olika hörnstenar. Ungas inflytande och jämställd stadsplanering, hyreslägenheter med investeringsstöd, nya boendeformer med instegsbostadsrätter och kollektivhus samt stadmässighet i naturnära miljö med fysisk aktivitet, hälsa och välmående i centrum. Kvarteren ska utvecklas klimatmässigt hållbart med solceller och plusenergiteknik.

Sveafastigheter bygger bostäderna i ett samarbete med Fryshuset, ungdomar involveras i projektet och får både kunskap om branschen samt möjlighet att konkret påverka utformningen av projektet.

Fryshuset har i över 30 år arbetat med att skapa förutsättningar för att unga ska kunna påverka och känna sig delaktiga i samhället. I det här samarbetet kommer unga att konkret påverka stadsutvecklingen och vara delaktiga i utvecklingen av framtidens boendeformer, säger Maj Pettersson, Projektledare Fryshusmodellen för ungas delaktighet.

Sjöstadshöjden

Sjöstadshöjden

Sjöstadshöjden